Kärleksnummerologi
Kolla kompatibilitet med din partner online

Vad är vanligt med numerologi och astrologi?

2019-09-18
Glöm inte att registrera dig på vår Facebook-sida

Numerologi och astrologi är båda en integrerad del av en större uppsättning kunskap - från Sanaatana dharma eller vedisk kunskap. Båda är två systrar till ett stort system. Båda systrarna har mycket gemensamt, inklusive - ursprung, men det är också en skillnad som gör dem unika. Om vi ​​ser på vedisk kunskap som ett hus, är numerologi och astrologi som fönster som låter var och en av dess synpunkter titta in i huset.

Det finns guider bakom planeter och nummer

I numerologi betyder siffror grahas som i själva verket är gudar. I astrologi betyder planeterna också de grahas som är gudarna. Detta betyder att det vanliga för båda systemen är att de hänvisar till gudar.

I den vediska traditionen har gudarna ömsesidiga relationer som beskrivs i puranerna - den Vediska mytologin. Ju mer vi läser puranerna, desto mer förståelse kommer vi att ha gudarnas verkliga inställning till varandra.

I astrologi och numerologi utvärderar vi förhållandena mellan gudarna och bestämmer hur de kommer att påverka vår karma i ett visst fall.

HAR DEN ASTROLOGISKA SITUATIONEN EN KONSEKVENS PÅ NUMEROLOGI?

I astrologi kallas planettillståndet vid en viss tidpunkt gochara. Det finns också olika andra namn, som muhurta, födelse chakra, etc. Gochara kallas också planetär transitering. Om en planet i en planetär transitering är i ett ondt hus och orsakar dåliga resultat och om vi vet vilket antal som styrs av den specifika planeten, kan vi göra vissa numerologiska slutsatser.

Till exempel, vid skrivandet av denna artikel, är planeten Mangala (Mars) i sin neecha (försvagning) position. Mangala reglerar nummer 9. Och här börjar numerologi. Vad vet vi om nummer 9? Det reglerar veckodagen - tisdag. Den reglerar datum - 9, 18, 27 varje månad. Mangala deltar också i sådana sammansatta nummer som 19, 29. september är årets nionde månad etc.

Detta innebär att vid dålig planetär transitering, medan Mangala befinner sig i en försvagande position, måste alla numerologiska värden också beaktas. Att välja ett gynnsamt datum för att börja något, till exempel - en stor händelse som bröllop, bör undvika alla datum och dagar som styrs av Mangala eller 9.

BETYDNING AV LUNARFASER I NUMEROLOGI

Månfaserna är ett astronomiskt fenomen som observeras lika i astrologin i horoskop som visar himmelkropparna i zodiaken.

I astrologi antas det att månen bär bra karma när den växer, men bär dålig karma när den avtar.

I numerologi är Chandra (månen) nummer 2. Månen reglerar måndag. Alla måndagar där månen befinner sig i fallande fas anses vara ogynnsamma dagar. Detsamma gäller för datum med nummer 2. I den fallande månfasen anses alla datum med nummer 2 vara mindre gynnsamma.

HORAS - DAGENS TIMMAR

I numerologi kan vi analysera både datum och timmar inom en dag. I den vediska traditionen accepteras det att analysera fler horas snarare än klocktimmar. Horas är timmar från soluppgång till nästa soluppgång. Dagen börjar med soluppgång. Dagen är uppdelad i två delar - den ljusa delen - från soluppgång till solnedgång - och i den mörka delen - från solnedgång till nästa soluppgång. Första hora för varje dag är graha som härskar dagen, för söndag är det Surya (Sun), för fredag ​​är det Shukra (Venus).

Horas cykel är som följer:

  1. Sol (Sy, Surya)
  2. Venus (Sk, Shukra)
  3. Merkurius (Bu, Buddha)
  4. Månen (Ch, Chandra)
  5. Saturnus (Sa, Shani)
  6. Jupiter (Gu, Guru)
  7. Mars (Ma, Mangala)

Om i astrologiplanen är i ond transitering kommer det också att påverka numerologin. Alla horor som styrs av en planet som är i ond transit anses vara ogynnsamma och bör undvikas.

Ta reda på din kompatibilitet

Ditt födelseårfödelseår
Månad
Dag
Personens namn