Kärleksnummerologi
Kolla kompatibilitet med din partner online

Sol (1) och måne (2) - Maskulin och feminin energi

2019-02-04
Glöm inte att registrera dig på vår Facebook-sida

I vedisk numerologi symboliserar solen (1) maskulin energi, medan månen (2) symboliserar kvinnlig energi. Den numeriska symbolen för Sun ir nummer 1. Den numeriska symbolen för Moon nummer 2. Det betyder att en person med ett jiva nummer eller karma nummer 1 kommer att domineras av maskulin energi, men en person med ett jiva eller karma nummer 2 kommer att domineras av kvinnlig energi.

Varje person har både manlig och kvinnlig energi - endast proportionerna skiljer sig åt.

Varför är det viktigt att veta?

Det är viktigt att förstå att liknande lockar liknande. Det betyder att människor-till-folk-relationer kan utvecklas om det finns liknande energier - åtminstone delvis lika.

För att en kvinna ska bli bekant med en man och skapa en lycklig familj, behöver hon en tillräcklig mängd maskulin energi i hennes medvetande. För att en man ska bli bekant med en kvinna behöver han en del kvinnlig energi i sitt medvetande.

Om hon har mycket liten energi i sitt medvetande och hon har utvecklat för mycket feminin energi i sitt medvetande, leder det henne till att aldrig lära känna människan och skapa ett bestående förhållande. Detsamma gäller för en man.

En kvinna kan vara bäst i världen, men hon kommer aldrig att kunna upprätta ett bra förhållande med en liten mängd maskulin energi i hennes medvetande. Det är mycket viktigt för henne att utveckla maskulin energi.

VAD ÄR KARAKTERISTIKEN AV MÄN OCH KVINNOR?

På vår hemsida kan du läsa beskrivningen av nummer 1 och 2. Maskinkvaliteterna är de som karaktäriserar siffran 1. Kvinnliga egenskaper karakteriseras av ett nummer 2.

Ta reda på din kompatibilitet

Ditt födelseårfödelseår
Månad
Dag
Personens namn