Numerologie lásky
zjistit kompatibilitu s vaším partnerem on-line

Co je společné numerologii a astrologii?

2019-09-18
Nezapomeňte se zaregistrovat na naši stránku na Facebooku

<

Numerologie a astrologie jsou nedílnou součástí většího souboru znalostí - od Sanaatana dharmy nebo védských znalostí. Obě jsou dvě sestry jednoho velkého systému. Obě sestry mají hodně společného, ​​včetně - původu, ale je zde také rozdíl, který je činí jedinečnými. Podíváme-li se na védské znalosti jako na dům, - numerologie a astrologie jsou jako okna, která umožňují každému z jeho pohledů nahlédnout do domu.

JSOU JEDNOTKY ZA PLANETY A ČÍSLA

V numerologii čísla znamenají grahy, což jsou ve skutečnosti božstva. V astrologii planety také znamenají grahy, které jsou božstvy. To znamená, že společné pro oba systémy je to, že odkazují na božstva.

Ve védské tradici mají božstva vzájemné vztahy, které jsou popsány v puranech - védské mytologii. Čím více čteme purany, tím více porozumíme skutečnému postoji božstev k sobě navzájem.

V astrologii a numerologii vyhodnocujeme vztahy mezi božstvy a určujeme, jak v konkrétním případě ovlivní naši karmu.

MÁ ASTROLOGICKÁ SITUACE DOPAD NA NUMEROLOGII?

V astrologii se planetární stav v určitém časovém okamžiku nazývá gochara. Existují také různá další jména, například muhurta, porodní čakra atd. Gochara se také nazývá planetární tranzit. Pokud je planeta v planetárním tranzitu v zlém domě a způsobuje špatné výsledky, a pokud víme, jaké číslo je touto konkrétní planetou ovládáno, můžeme učinit určité numerologické závěry.

Například v době psaní tohoto článku je planeta Mangala (Mars) ve své neechové (debilitační) poloze. Mangala pravidla číslo 9. A tady začíná numerologie. Co víme o čísle 9? Rozhoduje den v týdnu - úterý. Rozhoduje o datech - 9, 18, 27 každého měsíce. Mangala se také účastní takových složených čísel, jako je 19., 29. září, 9. měsíc v roce atd.

To znamená, že ve špatném planetárním tranzitu, zatímco je Mangala v oslabující poloze, je třeba vzít v úvahu také všechny numerologické hodnoty. Například výběr vhodného data pro začátek něčeho - velké události, jako je svatba, by se měl vyhnout všem datům a dny, které ovládá Mangala nebo 9.

VÝZNAM LUNÁRNÍCH FÁZE V NUMEROLOGII

Měsíční fáze jsou astronomický jev, který je stejně pozorován v astrologii horoskopu zobrazujícího nebeská tělesa zvěrokruhu.

V astrologii se věří, že Měsíc nese dobrou karmu, když je voskující, ale nese špatnou karmu, když ubývá.

V numerologii je Chandra (Měsíc) číslo 2. Měsíc vládne v pondělí. Za nepříznivé dny se považují všechny pondělí, ve kterých je Měsíc v sestupné fázi. Totéž platí pro data s číslem 2. Ve fázi sestupného měsíce jsou všechna data s číslem 2 považována za méně příznivá.

HORAS - DNÍ HODIN

V numerologii můžeme analyzovat jak data, tak hodiny za den. Ve védské tradici je akceptováno, že bude analyzovat více hor a ne hodiny. Hory jsou hodiny od východu do příštího východu. Den začíná východem slunce. Den je rozdělen na dvě části - světlou část - od východu do západu slunce - a v temné části - od západu slunce do dalšího východu slunce. První hora každého dne je graha vládnoucí den, pro neděli je Surya (Sun), pro pátek je Shukra (Venus).

Cyklus horasů je následující:

Slunce (Sy, Surya)
Venuše (Sk, Shukra)
Merkur (Bu, Buddha)
Měsíc (Ch, Chandra)
Saturn (Sa, Shani)
Jupiter (Gu, Guru)
Mars (Ma, Mangala)

Pokud je v astrologické planetě zlý tranzit, ovlivní to také numerologii. Všechny hory ovládané planetou, která je ve zlém tranzitu, jsou považovány za nepříznivé a je třeba se jim vyhnout.

Zjistit kompatibilitu

Váš rok narození
Měsíc
Den
Jméno osoby